Liesbreuk bij kinderen


Vanzelfsprekend kunt u ook met uw kind terecht in het Liesbreukcentrum Kennemerland. Twee van onze chirurgen zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen. Kinderen worden altijd volgens de klassieke methode geopereerd. Ze herstellen meestal snel en hebben relatief weinig last of pijn na een liesbreukoperatie. Als uw kind het de eerste dagen na de operatie rustig aandoet, kan hij/zij na enkele dagen weer naar school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Prettig dat we met ons zoontje mee mochten naar de operatiekamer en erbij mochten blijven totdat hij sliep. Dan geef je je kind toch veel makkelijker uit handen. Van het verblijf op de speciaal ingerichte kinderafdeling heeft hij alleen maar positieve ervaringen overgehouden. Wat hem betreft hadden we nog wel even mogen blijven !!

Gang van zaken: Drie bezoeken
De gang van zaken bij een liesbreukoperatie lijkt veel op die bij volwassenen.

1. Eerste bezoek aan de polikliniek
Allereerst heeft u met uw kind een gesprek met de chirurg. De chirurg beoordeelt of inderdaad sprake is van een liesbreuk en geeft u informatie over de operatie.

2. Operatiedag

De operatie kan bij kinderen bijna altijd in een dagbehandeling plaatsvinden. U komt ’s ochtends naar het ziekenhuis en gaat aan het eind van de operatiedag weer naar huis.Uw kind wordt opgenomen op de kinderdagbehandeling. Op deze gezellig ingerichte afdeling werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van kinderen. Voor jongeren is er een speciale jongerenkamer.

3. Controle op de polikliniek
Een tot twee weken na de operatie komt u voor een controlebezoek bij de chirurg op de polikliniek. De arts bespreekt hoe het herstel verlopen is en controleert of de wond goed is genezen.

Liesbreuk Centrum Kennemerland, Vondellaan 999 , 2026BW Haarlem Telefoon 023-5453020