Het liesbreuk centrum

De service van een privekliniek, de kwaliteit van een STZ ziekenhuis !

Het  liesbreuk centrum Kennemerland is een speciaal dagbehandeling centrum van het Kennemer Gasthuis te Haarlem. Jaarlijks worden er meer dan 450 liesbreuken per jaar geopereerd. Het is hierdoor een van de grootste liesbreuk centra van Nederland. Al meer dan 15 jaar wordt het merendeel van de liesbreuk operaties scopisch uitgevoerd, dat wil zeggen met een kijkoperatie. 

Omdat de operatie door slechts  4 chirurgen wordt uitgevoerd is er een hoge mate van expertise aanwezig.

Een afspraak op de polikliniek is binnen drie werkdagen gegarandeerd en u wordt  binnen tien werkdagen, als u dat wenst, geopereerd.

Single Visit

Ook een single visit (one stop shop liesbreuk) is mogelijk: polikliniekbezoek en operatie op dezelfde dag. U hoeft dan maar een keer naar ons ziekenhuis toe te komen. Wel moet u een goede gezondheid hebben en dient u van tevoren kenbaar te maken of u hiervan gebruik wilt maken. 


images-15Zilveren Kruis Achmea heeft het Kennemer Gasthuis geselecteerd als voorkeursziekenhuis voor de behandeling van de liesbreuk. Een voorkeurs-ziekenhuis levert de beste kwaliteit voor een aantal voorkomende behandelingen. Het gaat om snelheid van herstel, het uitblijven van complicaties en klachten, de kans op heroperatie, de wachttijden en de service. 

Het kennemer Gasthuis is lid van de STZ (Stichting Topklinische Ziekenhuizen) 


© Liesbreuk Centrum Kennemerland, Vondellaan 999 , 2026BW Haarlem    Telefoon 023-5453020